Bir Tren Vagonu Dile Gelirse

Deniz Güney

Hürriyet Kitap 5 Nisan 2018

"Zaman ve mekanı

ortaklaşa kullanıyoruz."

Söyleşi

Aydınlık Kitap 5 Nisan 2018

Uzakların Silinmeyen Hatırası

Funda Dörtkaş

edebiyathaber.net 21 Mart 2018

"Edilgen bir şahidin gözleriyle Türkiye"

Söyleşi M. Mahmut Haktan

Cumhuriyet Kitap 10 Mayıs 2018