Bir Tren Vagonu Dile Gelirse

Deniz Güney

Hürriyet Kitap 5 Nisan 2018

"Zaman ve mekanı

ortaklaşa kullanıyoruz."

Söyleşi

Aydınlık Kitap 5 Nisan 2018

Uzakların Silinmeyen Hatırası

Funda Dörtkaş

edebiyathaber.net 21 Mart 2018

"Edilgen bir şahidin gözleriyle Türkiye"

Söyleşi M. Mahmut Haktan

Cumhuriyet Kitap 10 Mayıs 2018

"Zaman ve mekanı

ortaklaşa kullanıyoruz."

Söyleşi

Aydınlık Kitap 5 Nisan 2018