top of page

YÜKSEK LİSANS / DOKTORA TEZLERİ

ÖMER FİKRET OYAL’IN ROMANLARINDA ARKETİPLER ÜZERİNE BİR İNCELEME, 2023 PDF

Şafak Karakoç

Afyon Kocatepe Üniversitesi / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Arketipler insanlık tarihinden itibaren var olan kolektif bilinçaltının ürünleridir. Temelini Psikanalizden alan arketipler Jung’un keşfi sayesinde bir eleştiri yöntemi olarak edebiyat biliminde yer almıştır. Bugün arketipsel eleştiri yöntemi antropoloji, psikoloji, mitoloji, din gibi birçok farklı daldan da beslenerek yeni yorumlarla gelişmiştir. Son dönem romancılarından Ömer Fikret Oyal’ın romanları arketipsel eleştiri yöntemiyle incelenmeye müsaittir. Romancı romanlarında birbiriyle ilişkili olan arketipleri kullanarak olay örgüsünün gelişiminde kullanmıştır.

Bu çalışmada Ömer F. Oyal’ın sekiz romanı incelenmiştir. Romanlarda karşılaşılan arketipler, arketipsel eleştiri metoduyla değerlendirilmiştir. Bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde romancının hayatı, roman anlayışı ve eserleri tanıtılmıştır. İkinci bölümde arketip kavramı ve arketipsel eleştiri yöntemi ve romancının romanlarındaki arketipler incelenmiştir.

 

 

ÖMER F. OYAL’IN ROMANLARINDA YAPI VE İZLEK, 2023 PDF

Filiz Şenay

Bursa Uludağ Üniversitesi / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Çağdaş Türk edebiyatının son dönem temsilcilerinden biri olan Ömer F. Oyal çok yönlü kişiliği ile dikkat çeken bir yazardır. Roman ve inceleme türünde eserler veren Oyal, romancı yönüyle ön plana çıkmış ve romanları çerçevesinde incelemeye tabi tutulmuştur. Bireyi ele alarak aslında toplum gerçeklerini ve özellikle modern hayatın getirdiği sorunlar ile bireylerde ortaya çıkan duygusal değişimleri ele alarak toplumsal bir görev üstlenmektedir. Öte yandan Oyal, romanlarının kurgusunu yaparken geçmişte yaşanmış olaylardan yola çıkar. Tarihî gerçekler Oyal’ın gözünden kurgulanır. Geçmişe bir yolculuk yapılır.

Yazar, romanlarında söylemek istediklerini karakterler üzerinden verir. Romanlarını gerçek hayattan kopmadan ve toplumun değişim ile gelişimini göz önünde bulundurarak kaleme alır. Bu toplumsal değişimin bireyler üzerindeki etkisini canlı bir şekilde yansıtır. Yazarın asıl anlatmak istediği birey değil, toplumdur. Toplumu anlatmak için de önce toplumu oluşturan bireyleri anlatarak işe başlar. Yazar ayrıca mekânın kişiler üzerindeki etkisini de gözler önüne serer.

 

 

 

ÖMER F. OYAL’IN ROMANLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME, 2021 PDF

Mehmet Atilla

Kilis 7 Aralık Üniversitesi / Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Ömer F. Oyal, Türk Edebiyatında son yıllarda romanlarıyla kazandığı ödüllerle adı ön plana çıkan bir yazardır. Son olarak 2020 yılı Yunus Nadi Roman Ödülünü kazanan yazar, edebiyat dünyasının ve kitap okurlarının dikkatini çekmektedir. Ömer F. Oyal’ın yazdığı “Uçmak” (Hezarfen Ahmed Çelebi) isimli tiyatrosu 2019 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda sahnelenmiştir.

Bu çalışmada Ömer F. Oyal’ın yedi romanının yapısal unsurları ve tematik incelemesi yapıldı. Yapılan bu çalışma giriş ve sonuç kısmı dışında üç bölümden oluşur. Giriş bölümünde roman türünün tarihsel gelişiminden kısaca bahsedildi. Birinci bölümde Ömer F. Oyal’ın hayatı, eserleri ve sanatı anlatıldı. İkinci bölümde Ömer F. Oyal’ın yedi romanının yapısal unsurları ve romanlarının teması detaylı bir şekilde incelendi. Üçüncü bölümde romanlar dil ve üslup bakımından incelenirken, sonuç bölümünde ise çalışmanın tamamında ortaya çıkan tespitlerle ilgili genel bir

değerlendirme yapıldı. Ekler kısmında da yazar ile Zoom isimli dijital program üzerinden yapılan söyleşiye yer verilmiştir.

bottom of page